Home
Product2
Presentation2
Template B
Home3
Product
Product
Template B
arte
Template B
Template A
Template A
Template B
Template B
Product2
Product2
Product2
Product2
Product2
Home4
Template A
Template A

Res severa est verum gaudium”-„Adevărata bucurie e un lucru serios”

                                                                                                                (Seneca)

Mesajul catedrei

            Disciplină extrem de complexă și utilă nevoilor societății, fizica este poate cea mai importantă știință a naturii, deoarece cu ajutorul ei pot fi explicate în principiu orice alte fenomene întâlnite în alte științe, cum ar fi de exemplu chimia, biologia, domeniul tehnologic, ea putând uneori să influențeze matematica și filosofia. Considerată regină a științelor, fizica studiază proprietățile și structura materiei, formele de mișcare ale acesteia, precum și transformările lor reciproce, ea având un rol primordial în atingerea cunoașterii și explicarea misterelor Universului.

        Indiferent de pregătirea sa, un om conștientizează mai devreme sau mai târziu, având mai multe cunoștințe despre mediul înconjurător, devine mai puternic, mai stăpân pe sine, mai pregătit să înțeleagă complexitatea lumii în care trăiește. Aceasta este rațiunea pentru care omul societății actuale așteaptă de la știință răspunsuri rapide și argumentate pentru fenomenele fizice din ce în ce mai complexe, care se produc în locuri din ce în ce mai îndepărtate de mediul în care trăiește, atât pe Pământ, cât și în Univers.

       Pentru ca elevii să ajungă să se inițieze în această sferă enigmatică, iar mai apoi să cerceteze, să experimenteze și să demonstreze fenomenele fizice, rolul esențial revine dascălului, factorul educațional fundamental care trebuie să le insufle învățăceilor dragostea pentru această disciplină, să-i motiveze pentru căutarea adevărului științific printr-un demers logic, bazat pe informații consistente. Adepți ai empirismului clasic în predarea acestei discipline, profesorii trebuie să ofere elevilor o educație serioasă, deprinzându-i să se adapteze cerințelor unei piețe dinamice a muncii, astfel oferindu-le posibilitatea unor specializări multiple și a unei pregătiri solide pentru diverse profesii.

            Acesta este și principalul nostru deziderat, atuul cadrelor didactice ale catedrei fiind profesionalismul și seriozitatea, pentru că, așa cum spunea Seneca, „Res severa est verum gaudium”-„Adevărata bucurie e un lucru serios”, iar intenția noastră este ca elevul actual să se bucure de ceea ce îl înconjoară din ipostaza unui cunoscător al misterelor lumii.

Teme de studiu

                Domenii ale cunoașterii naturii – fizica, chimia, biologia – oferă multiple posibilități de a face incursiuni în microcosmosul structurii atomului sau a celulei, cât și în microcosmosul sistemelor planetare, ale universului însuși, explorând tot atâtea lumi fascinante prin complexitatea și prin legile care le guvernează.

  

Membrii catedrei

Fizică

  • Popescu Valentina - profesor gradul l
  • Tron Olguţa - profesor gradul l
  • Moise Liliana - profesor gradul l


Chimie

  • Heroiu Ion - profesor gradul l
  • Moise liliana - profesor gradul l
  • Bidilică Alice - profesor gradul l


Biologie

  • Fianu Silvia - profesor gradul l
  • Stănoiu Ion - profesor gradul l

Informaţii utile

            Pentru modele de subiecte și programa pentru bacalaureat fizică și chimie click aici.


            Pentru modele subiecte bac biologie click aici.