Home
Product2
Presentation2
Template B
Home3
Product
Product
Template B
arte
Template A
Product2
Product2
Template B
Template B
Template B
Template A
Template B

Products

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut dapibus sagittis elit, ac hendrerit dolor eleifend sed.

Statutul disciplinei

În cadrul examenului de Bacalaureat 2011, Sociologia are statutul de disciplină opţională fiind susţinută la proba E. d), în funcţie de filieră, profil şi specializare.  

Competenţe de evaluat

  • Utilizarea adecvată a metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de investigare sociologică în analizarea unor fenomene şi procese sociale

  • Analizarea rolului şi stadiilor socializării 

  • Identificarea şi analizarea unor comportamente şi probleme sociale

  • Argumentarea unui punct de vedere personal referitor la o anumită problematică sociologică

Conţinuturi

1. Perspectiva sociologică asupra societăţii. Metodologia cercetării sociologice  Specificul cunoaşterii sociologice. Metode, tehnici, procedee, instrumente ale investigaţiei sociologice


2. Societatea şi viaţa socială Structura socială: status şi rol; relaţii sociale; grupuri sociale; grupuri mici Instituţii şi organizaţii sociale: familia, şcoala, biserica, statul; partidele politice, ONG- urile  Socializarea: rol, stadii Probleme sociale (discriminarea, infracţionalitatea, conflictele sociale, corupţia, sărăcia)

Înapoi