Home
Product2
Presentation2
Presentation2
Presentation3
Template B
Home3
Product
Product
Template B
arte
Template B
Product2
Product2
Product2
Product2
Home4
Template B
Template A
Template A
Template B
Template B
Template A
Products

" Educaţia este cea mai puternică armă pe care o poţi folosi pentru a schimba lumea "

                                                                                                            (Nelson Mandela)

Membrii catedrei

Mesajul catedrei

Informaţii utile

  • Pentru a vedea statutul disciplinei, competenţe de evaluat şi conţinuturi click aici.

  

  

  

Târgul de Hand-Made

     Târgul de Hand-made s-a desfăşurat  în liceul nostru în cadrul proiectului judetean „Azi elevi, mâine antreprenori”.


ISTORIE


SOCIO-UMANE


EDUCATIE ANTREPRENORIALĂ


GEOGRAFIE

            Pornind de la ideea că pe om îl creează natura, dar îl educă și îl dezvoltă societatea, este evident rolul pe care aceasta din urmă îl joacă în definirea omului ca personalitate. O astfel de modelare se realizează prin cotribuția tuturor acelor aspecte care desăvârșesc individul pe parcursul acelui bildungsroman al existenței sale – cunoșterea de sine, cunoașterea semenilor, dezvoltarea gândirii logice, a creativității, incursiunea în trecut pentru a escalada realitățile prezentului, explorarea mediului înconjurător și, nu în ultimul rând, raportarea la forța supremă ce păstrează echilibrul macrocosmosului, ca și pe cel al microcosmosului sufletesc...

            În acest context, Comisia metodică „Om şi societate” a Liceului Teoretic „Dan Barbilian” îşi propune ca, prin reprezentanții săi – profesorii de științe socio-umane, istorie, geografie și religie, să orienteze elevii către definirea propriilor personalități, raportate la climatul geografic, social și spiritual în care aceștia trăiesc.

            Evident că rolul acestor cadre didactice este unul delicat, căci această „trestie gânditoare”, de care vorbea Blaise Pascal referindu-se la om, este pe cât de viguroasă prin superioritatea sa față de celelalte viețuitoare ale pământului (superioritate pe care i-o conferă pe de o parte rațiunea, pe de altă parte, simțirea), pe atât de fragilă prin conștientizarea propriei efemerități. De aceea, noi, cadrele didactice vizate, ne dorim să fim pentru elevii noștri adevărate călăuze spirituale și, de ce nu, modele de comportament uman, social, profesional.

            Mărturie a faptului că aceste gânduri nu rămân în sfera dezideratelor stau rezultatele bune și foarte bune obținute de-a lungul timpului atât la examenul de bacalaureat, cât și la olimpiadele școlare. În ceea ce privește ultima categorie, este notabilă participarea constantă a elevilor noștri la faza națională a olimpiadei de istorie și a celei de logică, sub îndrumarea riguroasă a unor dascăli pentru care demersul didactic înseamnă o adevărată profesiune de credință.

            Dincolo, însă, de aceste rezultate școlare menite să ilustreze concepția noastră despre performanță, scopul nostru vizează, pe termen lung, dezvoltarea tuturor acelor competențe necesare omului, ca ființă socială – comunicarea, empatia, promovarea valorilor morale și spirituale, adaptabilitatea, sentimentul apartenenței la neam etc, toate acestea concretizate în identificarea și desăvârșirea unui ideal moral, profesional și social.

            Așadar, mesajul nostru se poate reduce la ideea lui Aristotel că „omul este o fiinţă care trăieşte într-o cetate”, context în care educația primită în școală are drept principal scop să-l ajute pe elev să se simtă cu adevărat un locuitor al „cetății”...