Home
Product2
Presentation2
Presentation2
Presentation3
Template B
Home3
Product
Product
Template B
arte
Template B
Product2
Product2
Product2
Product2
Home4
Template B
Template A
Template A
Template B
Template B
Template A
Template A
Template A

Template B

„Maiores pennas nido”-„Aripi mai mari decât cuibul”

  

Mesajul catedrei

            Angrenați intens în procesul de formare a discipolilor noștri și conectați permanent la aspectele nou apărute în procesul instructiv-educativ, profesorii din catedra de matematică-informatică sunt specialiștii ce vă propun o călătorie apolinică pe tărâmul domeniilor care studiază modelele de structură, schimbare și spațiu, susținând permanent elevii în demersul de investigare a structurilor abstracte definite în mod axiomatic folosind logica formală.             

            Ca mentori responsabili pentru parcursul ulterior al adolescenților, care se află într-un intens proces de inițiere în domeniile cuprinse în larga paletă descrisă prin ariile curriculare și disciplinele de studiu, ne propunem o atentă monitorizare a cizelării intelectului elevilor, încercând atingerea unor performanțe cu privire la găsirea celor mai bune ingrediente ale rețetei succesului în societate. Tocmai de aceea cuvintele-cheie în ceea ce ne privește sunt răbdarea, logica, memoria, atenția, gândirea, perspicacitatea, creativitatea, capacitatea de abstractizare, funcțiile gândirii, dar și spiritul ludic și de observație.                                   

            Dacă matematica este privită drept muzică a rațiunii, profesorul devenind astfel dirijorul orchestrei proceselor psihice implicate în obținerea celei mai melodioase formule compoziționale, informatica se poate defini drept domeniu în care profesorul, asemenea unui copil inocent, încearcă necunoscutul pentru a atinge absolutul. Conexiunea dintre aceste științe este inevitabilă, pentru că informatica restabileşte nu numai unitatea matematicilor pure şi a celor aplicate, a tehnicii concrete şi a matematicilor abstracte, dar şi pe cea a ştiinţelor naturii, ale omului şi ale societăţii, reabilitează conceptele de abstract şi de formal şi împacă arta cu ştiinţa într-un mod sublim. Așadar, ceea ce vă propun cadrele didactice ale catedrei noastre ar putea fi exprimat metaforic prin semnificația afirmației poetului și filosofului de origine latină Horațiu:


Zburați alături de noi pentru a vă depăși limitele, iar zborul vă va fi lin, neîngrădit, un zbor controlat către apogeul intelectual al existenței!


  

Membrii catedrei

Matematică

  • Miriţă Petruţa - profesor gradul l
  • Bădescu Gabriela - profesor gradul l
  • Berevoescu Cătălin - profesor


Informatică

  • Bădescu Gabriela - profesor gradul l
  • Hîrtiescu Graţiela - profesor gradul l

Cursul Oracle Academy

Oracle Academy oferă anumite avantaje prin care elevii beneficiază de oportunităţi pentru a-şi dezvolta îndemânări în tehnică, business, etc., obținând în același timp certificate recunoscute internațional în comunitatea Oracle. De asemenea şcolile beneficiază de intrarea într-o lume care oferă antrenamentul profesional, sursele necesare şi suportul de a ajuta elevii în carierele de mâine.

  

Laborator informatică

Laborator AEL

Informații utile

  

                Oracle Academy este una dintre cele mai importante platforme educaţionale open source. Începând cu anul şcolar 2007-2008, cursul Introduction to Computer Science, cu cele două module: Oracle Database Design şi Oracle Database Programming with SQL, a fost inclus în programa claselor a XII–a profil real, specializarea matematică-informatică și astfel peste 300 de elevi ai liceului nostru au participat la acest curs sub îndrumarea profesorilor de informatică, certificaţi ca traineri Oracle. În anii ce au urmat s-au adăugat alte două module: Oracle Academy Database Programming with PL/SQL şi Oracle Academy V1 Java Programming.