Home
Product2
Presentation2
Presentation2
Presentation3
Template B
Home3
Product
Product
Template B
arte
Template B
Product2
Product2
Product2
Product2
Home4
Template B
Template A
Template A
Template B
Template B
Template A


"La langue est un lien remarquable de parenté qui dépasse en force le lien de l’idéologie (...). La langue française constitue l’appoint à notre patrimoine culturel, enrichit notre pensée, exprime notre ation, contribue à forger notre destin intellectuel et à faire de nous des hommes à part entière".
                                                                                                              (Habib Borguiba)

  

Membrii catedrei


Membrii catedrei


Limba franceză

 • Fulger Mihaela - profesor gradul l
 • Deaconu Luminiţa - profesor gradul l
 • Pepenel Ionuţ - profesor gradul I


Limba engleză

 • Ştefănescu Roxana - profesor gradul l
 • Dogaru Vanina - profesor gradul l
 • Duran Simina - profesor gradul l


Limba germană

 • Neagoe Mădălina - profesor
 • Preda Adriana - profesor

  

Mesajul catedrei

Obiectivele catedrei de limbi moderne


Pentru anul şcolar 2013-2014 Catedra de limbi moderne a Liceului teoretic “Dan Barbilian” şi-a fixat următoarele obiective:

 1. proiectarea unor activităţi didactice eficiente şi atractive care să trezească interesul elevilor pentru studiul limbilor străine şi care să-i pregătească pentru integrarea în viaţa socială şi profesională;

 2. implicarea elevilor în activităţi şcolare şi extraşcolare (concursuri şcolare, olimpiade, proiecte educaţionale, schimburi de experienţă, vizite, excursii, expoziţii, etc.) în vederea activării şi consolidării cunoştinţelor şi competenţelor dobândite la orele de curs;

 3. organizarea şi desfăşurarea de sesiuni de pregătire pentru elevii participanţi la concursuri şcolare, olimpiade, bacalaureat sau examene de obţinere a unei certificări lingvistice (DELF, Cambridge, Toefel, etc.);

 4. informarea şi consilierea elevilor din clasele terminale referitor la posibilităţile de a studia în străinătate;

 5. perfecţionarea periodică a cadrelor didactice din catedră prin participarea acestora la cercuri pedagogice, cursuri, formări, simpozioane, proiecte la nivel local, naţional sau internaţional;

 6. pregătirea şi desfăşurarea activităţilor din cadrul comisiei metodice (informări, lecţii deschise, sesiuni de referate) în vederea realizării unui schimb de idei şi de bune practici între cadrele didactice;

 7. evidenţierea activităţii didactice a fiecărui membru al catedrei prin realizarea şi actualizarea periodică a portofoliului profesorului şi prin îndrumarea elevilor în realizarea portofoliului personal, pentru fiecare limbă străină studiată.

  

Whatever form of English ultimately prevails -- the British or the American variety -- it will still be a great , rich and perpetually growing language, the most catholic medium of communication that the world has ever seen.”


Anthony Burgess (1917-1993) - English writer and composer

  

Calendar

Informaţii utile

  

Calendar  

http://subiecte2013.edu.ro/2013/bacalaureat/modeledesubiecte/certificarecompetente/

https://www.facebook.com/reussirledelf

http://www.academiadepolitie.ro/root/studii/admitere/subiecte/subiecte.html

 http://www.collegejuridique.ro

 http://www.campusfrance.org/fr/