Home
Product2
Presentation2
Template B
Home3
Product
Product
Template B
arte
Template B
Template A
Template A
Template B
Template B
Product2
Product2
Product2
Product2
Product2
Home4
Template A


 "Succesul nu este un fruct care cade singur din pomul vieții in palma omului. Nici să-l culegi nu e treabă lesnicioasă. Calea spre reușită e presarată cu greutăți și numai prin strădanii anevoioase putem ajunge la izbandă, la lumină."

(Seneca)

" Per aspera ad astra "- " Pe căi aspre către stele "

  

Membrii catedrei

  • Dragomir Florentina - profesor gradul l
  • Dana Antoanela - profesor gradul l
  • Buşcă Ioana - profesor gradul l
  • Pîslaru Cristina - profesor dr. gradul l
  

Mesajul catedrei

Pentru Bacalaureat

  • Model de subiect pentru proba E profil uman click aici.

  

  

  • Model de subiect pentru proba E profil real click aici.

  

GALERIA AUTORILOR

 CANONICI

GALERIA AUTORILOR CANONICI

GALERIA AUTORILOR


 CANONICI

            

             Se spune că Divinitatea i-a dat omului cuvântul pentru a-şi ascunde gândurile. Născute din abisurile sufletului, gândurile reprezintă spovedania fiinţei umane către sine însăşi, iar cuvintele – spovedania răsfrântă către ceilalţi, impresia de comunicare, nevoia de a realiza o punte către exterior... Poate prea de multe ori cuvintele sunt insuficiente, golite de adevăratul lor conţinut, iar omul e neputincios în confesiunea sa către semeni. Din fericire, însă, el a învăţat să pătrundă dincolo de cuvinte, dincolo de ceea ce abstractul, sterilul şi prea etericul cuvânt denumeşte.

          În acest context, Catedra de limba şi literatura română a Liceului Teoretic „Dan Barbilian” îşi propune ca, prin dascălii săi – adevăraţi magicieni ai cuvântului, să-i conducă pe micii învăţăcei pe tărâmul fabulos al limbii şi al literaturii şi să le ghideze primii paşi, stângaci, întru descifrarea tainelor cunoaşterii de dincolo de cuvinte.

            Păşind pe acest tărâm magic, sub bagheta fermecată a mentorilor, novicii noştri îşi vor dezvolta simţul limbii, vor învăţa să sesizeze nuanţe semantice, să-şi adapteze registrul stilistic la situaţia de comunicare, să mânuiască cu abilitate valenţele expresive ale limbii materne.

         Totodată, exersându-şi gustul estetic, pendulând între universuri poetice, explorând în plan ficţional tipologii umane, sondând abisurile sufleteşti ale personajelor, absolvenţii noştri se vor pregăti pentru viaţă, pentru stabilirea relaţiilor interumane, bazate pe cunoaştere reciprocă, pe afinităţi psihologice, pe descoperirea şi promovarea adevăratelor valori umane.

            Iar pentru că vieţuim într-o societate al cărei cuvânt de ordine este comunicarea, misiunea noastră se orientează către ţelul precis de a le dezvolta copiilor competenţele lingvistice necesare adaptării la cerinţele sociale şi profesionale ale lumii moderne. De aceea, examenul de bacalaureat le va deschide poarta succesului, asigurându-le nu numai promovabilitatea, ci şi posibilitatea continuării studiilor în domeniul vast al ştiinţelor umaniste. Iar când vom privi în urmă, vom avea cu toţii  nu doar satisfacţia misiunii îndeplinite, ci mai ales încredinţarea deplină că „bobocii” de odinioară au consfinţit indicaţiile noastre în principii de căpătâi pentru tot restul vieţii.

            Aşadar, sperăm ca prin întregul demers didactic al Catedrei de limba şi literatura română  să lăsăm să se întrevadă mesajul nostru simplu:


            DINCOLO DE CUVINTE...E OMUL!


motiv pentru care vă propunem a săvârşi împreună – dascăli şi învăţăcei - acest ritual al descoperirii omului din fiecare dintre noi...