Home
Product2
Presentation2
Template B
Home3
Product
Product
Template B
arte
Product2
Product2
Product2
Product2
Template B
Template B
Template B
Template A

  

Expoziții de grafică și pictură

            În cadrul orelor de educație plastică precum și în cadrul unor concursuri elevii talentați realizează lucrări de grafică și pictură ce fac ulterior obiectul unor ample expoziții.

  

Alte expoziții

Expoziția de artă populară din Muscel

            Cautând în lada de zestre a bunicilor, cațiva dintre elevii liceului au realizat o încântătoare paradă a portului muscelean, cu frumuseţea şi gingăşia maramelor în fir de borangic, coloritul şi cusăturile variate ale iilor, presărate pe mâneci şi altiţe cu fuşti, suveicuţe, muşcate în rânduri sau şătrănguţe, ca şi fotele strălucitoare cu înflorituri măiestru cusute cu fir le-au impus de mult în toate colţurile lumii. Alături se înşiră sobrele şi impunătoarele costume bărbăteşti: pălărie mică mocănească, cu boruri mici şi calota semisferică, sau pălăria bătrânească cu boruri mai mari şi calota mai turtită, căciuli retezate, ciobăneşti, sau cu moţ; cămaşa cu clini, ori cu fustandelă; cioareci strâmţi de dimie; zeghea sau sarica şi cojocul ciobănesc pentru vreme rea, chimirul, de piele, simplu ori împodobit cu cusături, opinca dacică etc.