Euroscola 2019            Cadrul se bazează pe abordarea învățării pe tot parcursul vieții. Prin urmare, vizează orice formă de educație formală, non-formală sau informală – de la învățământul pentru preșcolari la învățământul superior și formarea profesională pentru adulți.


            Principalul scop al cadrului este de a sprijini statele membre în ceea ce priveşte dezvoltarea în continuare a sistemelor lor de educaţie şi formare. Aceste sisteme ar trebui să asigure tuturor cetăţenilor mijloacele necesare pentru a-şi atinge potenţialul, precum şi să asigure prosperitatea economică durabilă şi capacitatea de integrare profesională.  În acest context, ediția 2019-2020 a concursului „Euroscola” se desfășoară sub titlul generic „Eucația schimbă vieți”.


Elevii sunt invitați:

  


            Scopul concursului este de a valorifica experiențele elevilor acumulate în cadrul acestui demers și de a contribui astfel la conștientizarea rolului educației și formării profesionale în atingerea potențialului fiecărui cetățean, precum și asigurarea prosperității economice durabile, prin conceperea și implementarea unei campanii de informare și conștientizare a beneficiilor pe plan personal și la nivelul comunității.


            Poate fi aleasă orice personalitate/persoană de la nivel local, județean sau național, care a activat în orice domeniu contribuind la funcționarea normală și la bunăstarea comunității (locale, județene, naționale sau europene). 


            Campania de promovare a rolului educației și al învățării unei meserii pornind de la una dintre poveștile de succes întâlnite/identificate în timpul colectării informației va fi concepută de elevi sub coordonarea cadrelor didactice și va fi derulată oricând în perioada 24 iunie - 24 octombrie 2019.


            Demararea campaniei de promovare va fi anunțată de către unitatea de învățământ pe site-ul propriu sau în mediile de comunicare socială (de ex. Facebook). În anunț se vor menționa: numele liceului, obiectivele campaniei și componența echipei (elevi și profesori, incluzând doar numele acestora, fără alte date suplimentare). Toate postările de pe platformele sociale referitoare la concursul din acest an vor include eticheta #EuroscolaRO2019.