Home
Product2
Presentation2
Template B
Home3
Product
Product
Template B
arte
Template B
Template A
Template A
Template B
Template B
Product2
Product2
Product2
Product2
Product2
Home4
Template A

Liceul nostru... o şansă pentru fiecare

Liceul Teoretic "Dan Barbilian"

În cei 92 de ani de existenţă...

            

            Liceul Teoretic "Dan Barbilian" a demonstrat că este o instituție școlară de prestigiu care asigură absolvenţiilor de ieri si de azi un standard ridicat de instrucție si educație prin prestatia didactică a multor generații de dascăli.

            Liceul  promovează prin dascălii săi un învăţământ formativ şi competitiv,considerând şcoala ca un factor de manifestare a responsabilităţii, a unui comportament civilizat, a respectului reciproc, a toleranţei faţă de opinii diferite, asigurând un mediu optim de studiu şi educaţie.

 

În anii 2002, 2005 şi 2008, liceul a primit din partea Ministerului Educaţiei Naţionale, drept recunoaştere şi apreciere pentru rezultatele obţinute în activitatea de educaţie şi formare, DIPLOMA DE EXCELENŢĂ.


   Liceul nostru oferă

  

  • Oferă educaţie pentru fiecare tânăr.

  • Respectă fiecare elev permiţând punerea în valoare a aptitudinilor sale.

  • Consideră prioritară pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacitatea de adaptare, deprinderi şi competenţe care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială.

  • Oferă şanse egale tuturor elevilor, indiferent de etnie  şi de religie.

  • Asigură modelarea personalităţii elevilor în concordanţă cu cerinţele actuale şi viitoare ale vieţii reale, cu idealurile şi potenţialele individuale.

  • Caută să satisfacă nevoile elevilor de a se simţi competenţi, integraţi în colectiv şi autonom capabili să se integreze cu uşurinţă în societatea actuală.