Home
Product2
Presentation2
Template B
Home3
Product
Product
Template B
arte
Template B
Template A
Template A
Template B
Template B
Product2
Product2
Product2
Product2
Product2
Home4
Template A

  

Concursul "Dan Barbilian"

            Anual, cu ocazia Zilelor liceului se desfăşoară  concursul “Dan Barbilian - Ion Barbu”. Acesta este un concurs interdisciplinar care vizează cunoştinţe de matematică, limbă şi literatură romană, viaţa şi activitatea poetului şi matematicianului muşcelean. Este un concurs pe echipe adresat elevilor din clasele a Vlll-a din zona Muscel.

                Echipele câştigătoare sunt premiate in cadrul festivităţilor desfăşurate cu această ocazie.

                În acest an școlar concursul "Dan Barbilian – Ion Barbu" se desfășoară în data de 21 aprilie 2016. Sunt invitate să participe toate școlile gimnaziale din Câmpulung și localitățile limitrofe, cu echipaje formate din câte 5 elevi.